Střední školy

Kostky jsou vrženy

Lektorské dílny

Lektorská dílna pracující na principu hry pomáhá studentům vcítit se do situace cizinců přicházejících do České republiky a českých tříd a pracuje se vzpomínkami pamětníků, kteří se ve svém životě museli vyrovnávat s adaptací do jiného kulturního prostředí.

Výuková lekce, která vás a vaše žáky provede zásadními událostmi novodobé ukrajinské historie i fenomény, které ji provázely, na příbězích pamětníků z Ukrajiny.

Skrytí hrdinové

Skrytí hrdinové

Lektorské dílny

Lektorská dílna Skrytí hrdinové nabídne studentům z Česka a Ukrajiny prostor pro vzájemné setkání a nahlédnutí do moderních dějin obou zemí – konkrétně do období Druhé světové války.

Za ruce se vezmeme

Kinopříběhy

Tři pamětníci vzpomínají na svou složitou cestu druhou světovou válkou. Od prvních protižidovských nařízení, kterým ještě jako děti téměř nerozuměli, přen transport do terezínského ghetta a následně do Osvětimi, šťastné náhody, díky kterým měli šanci jako jediní ze své rodiny přežít, až po návrat zpět do Československa.

„R“ jako Romové

Kinopříběhy

Romští pamětníci vypráví pro Paměť národa o romském holocaustu, konci kočovnictví i složité situaci romských matek a dětí v období komunismu, včetně nucených sterilizací. Rokem 1989 ale jejich příběhy nekončí – pokračují vzpomínkami na rasistické útoky a končí masovými odchody do zahraničí v devadesátých letech.

Současné Bělorusko

Besedy pro školy

Beseda s běloruskou aktivistkou a odborníci na lidská práva Marinou Puzdrovou.

Beseda s ruskou novinářkou Marinou Dobuševou o tom, jak probíhala Říjnová revoluce v Ruské říši a jaký politický režim byl nastolen v SSSR.

Ukrajinský boj za svobodu

Besedy pro školy

Beseda s publicistou Martinem Ocknechtem o současné i minulé situaci na Ukrajině.

Ven z izolace

Lektorské dílny

Lektorská dílna otevírající téma svobody projevu s využitím výtvarné techniky mail art.

Za hranice (Let 096)

Kinopříběhy

Cílem kinopříběhu je přiblížit studentům souvislosti a motivace k emigraci z Československa po srpnu 1968. Kinopříběh primárně vychází z vyprávění rodiny Čihákových, která zjistila, co všechno může člověk při cestě za hranice získat i ztratit, a že ne každý útěk znamená šťastný život na svobodě. 

Ke dni válečných veteránů uvedeme nový kinopříběh, který představí na pozadí dobrodružného příběhu pana Jiránka válečnou anabázi tisíců Čechoslováků.

Jak různí lidé vnímali sametovou revoluci? Jaká byla cesta k listopadu 1989 pro studentské vůdce, člena KSČ nebo příslušníka Státní bezpečnosti? Čtyři pamětníci vzpomínají na zlomové okamžiky svých životů a společně vyprávějí čtyři příběhy revoluce. Komponovaný program pro studenty středních škol v online i prezenční variantě

Zítra celá země

Zážitkové workshopy

Když se 17. listopadu 1989 ráno scházejí na vyučování žáci jedné pražské střední školy, vůbec netuší, že se jim život už brzy obrátí vzhůru nohama. Jak jednotliví studenti v pondělí ráno nahlédnou na situaci, která začíná hýbat společností? Jaký postoj si zvolí?

Z té noci nás nezachrání

Zážitkové workshopy

Je rok 1974. Naděje na změny v Československu už úplně pohasly, normalizace jede naplno. Ale i v této době se najdou umělci, kteří chtějí svobodně tvořit. Proti své vůli se dostávají do střetu s komunistickou mocí. A stačí se jednou ocitnout na jejich koncertě a vezete se taky.

Zelený disent

Zážitkové workshopy

Jaké bylo naše životní prostředí po druhé světové válce? A co s ním udělaly plány a změny během normalizace? Staňte se na chvíli lidmi, kteří mají právo rozhodovat o tom, kudy povede další důležitá dálnice.

V boj

Zážitkové workshopy

Josef slaví konec války na barikádách; Hilda čeká, co se bude dít u nich v Jeseníkách. Co spolu mají tito dva mladí lidé společného a co je naopak od sebe vzdaluje?

Doma a jinde

Zážitkové workshopy

Třicátá léta přinesla do Československa výrazné proměny společenské atmosféry. Pod jejich vlivem se mění i život mladé dívky Evy. Jaké možnosti má v době, kdy se ve své vlasti už necítí bezpečně? Okamžik zásadního životního rozhodnutí se blíží.

Byli to naši sousedé

Zážitkové workshopy

V Praze se 28. října 1918 nadšeně demonstrovalo a vyhlašoval se samostatný československý stát. Sdíleli však toto nadšení všichni občané tohoto nově vznikajícího státu? Jak vznik Československa proměnil vztahy mezi českou a německou komunitou především v pohraničí?

Odsunuté děti

Kinopříběhy

Jak prožívaly německé děti v Československu konec války? Měly kam chodit do škol, co jíst, s čím si hrát? Čeho se bály? Co si braly s sebou do sběrných táborů? Co je čekalo v rozbombardovaném Německu? Němečtí pamětníci vzpomínají na zlomové okamžiky svých životů a vyprávějí příběh svého odsunu z Československa. Komponovaný program i v online variantě.

Lidi to tak nenechaj

Zážitkové workshopy

Je léto roku 1949. Komunisté utahují oprátku. Společnost je pod tlakem, represe se stupňuje. Poválečné nadšení ochladlo. Najde se člověk, který má odvahu se režimu postavit? Jaké je ochotný převzít riziko? Co všechno je nyní v sázce?

Velký dům

Zážitkové workshopy

Elina žije se svou rodinou v jedné malé moravské vesnici. Je mladá, inteligentní, přátelská, ale s nesprávnou barvou pleti. Co to znamená pro ni, její rodinu, její přátele v době, kdy se k moci dostávají nacisté?

Příběhy podél hranice

Kinopříběhy

Kinopříběhy vysvětlí prostřednictvím osobních vzpomínek, jak se proměnilo národnostní složení obyvatel pohraničí po poválečném vysídlení osob německé národnosti. Komponovaný program uvedeme i v online variantě.

Tak tohle neprojde

Zážitkové workshopy

Deset přátel se schází, aby společně oslavili narozeniny jednoho z nich. Není to úplně klasická oslava, dárkem pro oslavence je četba samizdatového vydání hry Largo Desolato od zakázaného autora Václava Havla. Zdá se, že nezůstane jen u toho. Co jsou účastníci oslavy ochotni obětovat pro svobodu slova? A mohou si mezi sebou věřit?

Tak tohle neprojde online

Zážitkové workshopy

Zážitkový workshop z prostředí tvůrců nelegálního samizdatu z osmdesátých let jsme adaptovali na on-line formu. Na účastníky čeká akce a dobrodružství, kreativní aktivity i trochu šedé atmosféry osmdesátých let i adrenalin z protistátní činnosti. Účastníci jsou motivováni pracovat s autentickými dobovými texty, čímž rozvíjí svou čtenářskou gramotnost.

Čtenářská dílna, adaptovaná na online formu, představuje citlivě nelehké téma holokaustu skrze komiksově zpracovaný příběh pamětnice Anny.