PRO ŽÁKY A STUDENTY

Edukační programy Paměti národa

Pro žáky a studenty

Edukační programy mají za cíl přiblížit moderní historii prostřednictvím osobních zážitků a vzpomínek pamětníků zpracovaných v archivu Paměti národa během několika vyučovacích hodin.

Příběhy našich sousedů

Pro žáky a studenty

Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií. Mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument.

Divadlo Paměti národa

Pro žáky a studenty

Na divadelních kroužcích děti a mladí lidé společně hledají a vypráví příběhy, jež zachycují důležité momenty moderní historie a jsou uchovány ve sbírce Paměť národa.

Instituty Paměti národa

Pro žáky a studenty

Účastníci interaktivní expozice v Brně a Pardubicích se prostřednictvím skutečných příběhů seznámí s érou druhé světové války nebo s totalitním režimem v 50. letech. Sami se aktivně zapojí do zkoumání vzpomínek pamětníků a jejich dobrodružství budou prožívat společně s nimi. Výstava obsahuje netradiční projekce, vizuální a zvukové efekty, interaktivní obrazovky a rozšířenou realitu.

Samet na školách

Pro žáky a studenty

Programy do výuky k listopadovému výročí svobody pro základní, střední i vysoké školy. Vyberte si z nabídky aktivit, ve škole také můžete s žáky a studenty uspořádat sametový festival!