Prozkoumejte nabídku vzdělávacích projektů pro žáky a studenty základních a středních škol. Děti a mládež poznávají historii 20. století pomocí vzpomínek pamětníků z archivu Paměti národa, zkouší práci dokumentaristů a zažívají příběhy prostřednictvím edukačních programů a divadelních ateliérů.

Připojte se k Síti škol Paměti národa, využijte regionální nabídky setkání, seminářů a sdílení zkušeností. Stáhněte si výukové materiály z naší dílny, objednejte si výstavy a navštivte výukové weby propojující moderní historii s osobními příběhy pamětníků na události 20. století.

image

Projekt ESF „Implementace krajského akčního plánu II – Inovace ve vzdělávání“, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106.

Kalendář