Během půldenních workshopů se vaše třída přesune v čase třeba do doby vzniku Československa, protektorátu, padesátých, šedesátých či osmdesátých let.

Kinopříběhy jsou novým formátem vzdělávacího programu z dílny Paměti národa.

Lektorské programy vycházejí z vyprávění pamětníků a zaměřují se na fenomény 20.století. Program vedou zkušení lektoři, kteří pomocí interaktivních metod seznámí žáky s konkrétními tématy a jejich přesahem do součnasnost.

Propojování škol spolupracujících s Pamětí národa napříč Českou republikou, regionální setkávání učitelů, semináře a sdílení zkušeností v oblasti výuky moderních dějin.

Několikaměsíční projekt pro žáky posledních ročníků základních škol.

Programy do výuky k listopadovému výročí svobody pro základní, střední i vysoké školy. Vyberte si z nabídky aktivit, ve škole také můžete s žáky a studenty uspořádat sametový festival!

Online učebnice na myjsmetonevzdali.cz přibližuje fenomény druhé poloviny 20. století skrze vzpomínky pamětníků. Vhodné pro online výuku. 

Žáci a studenti hledají pamětníka, učí se s ním vést rozhovor, zjišťují si historické souvislosti, natočí pamětníkův příběh na kameru a diktafon a pak jej zpracují do audiovizuální podoby.

Webový manuál, který vaše žáky a studenty krok za krokem provede natáčením a zpracováním vzpomínek pamětníků při distanční formě vzdělávání. Program existuje ve variantě pro první a druhý stupeň základních škol a pro střední školy.

Na divadelních kroužcích děti a mladí lidé společně hledají a vypráví příběhy, jež zachycují důležité momenty moderní historie a jsou uchovány ve sbírce Paměť národa.

Nabízíme besedy se zahraničními i českými experty na zahraniční témata. Zajímá nás tematika porušování lidských práv v současnosti i nedávné minulosti.

image

Projekt ESF „Implementace krajského akčního plánu II – Inovace ve vzdělávání“, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106.

Kalendář