Zpět na Zážitkové workshopy

Zítra celá země

Když se 17. listopadu 1989 ráno scházejí na vyučování žáci jedné pražské střední školy, vůbec netuší, že se jim život už brzy obrátí vzhůru nohama. Jak jednotliví studenti v pondělí ráno nahlédnou na situaci, která začíná hýbat společností? Jaký postoj si zvolí?

Zážitkový workshop na principu jednoduchého hraní rolí nabízí účastníkům pohled na události listopadu 1989 očima středoškolských studentů, kteří na své škole vyhlásí stávku coby vlastní příspěvek k prožívaným událostem. Každý z nich má jiné rodinné zázemí – někteří pocházejí z disidentského prostředí, jiní vnímají komunistický režim optikou státní propagandy a zbytek teprve teď zjišťuje, že když se o některých věcech doma nemluvilo, neznamená to, že na ně jejich rodiče neměli vlastní – odlišný názor.

Ve hře v roli si účastníci uvědomí, jaké momenty k propuknutí demonstrací a společenským změnám vedly a jaké důvody a motivace k nim lidé měli. Součástí workshopu je i diskuze o společenské a politické angažovanosti v každodenním světě.

Cíle workshopu:

 • seznámení se atraktivní a interaktivní formou s historickými reáliemi a lidskoprávní problematikou;
 • rozvíjení sociální a emoční inteligence účastníků (pomocí vciťování se do motivací postav workshopu);
 • výchova k toleranci a porozumění;
 • rozvoj komunikačních a argumentačních dovedností účastníků a jejich schopnosti kriticky myslet;
 • výchova k demokratickému občanství;
 • prevence šikany;
 • přispění ke zlepšení klimatu tříd.

Workshop vedou vyškolení lektoři se zkušeností s dramatickou výchovou a hraním rolí.

Autorkou workshopu je Vendula Borůvková.

 • Pro koho: 9. ročník ZŠ a střední školy
 • Počet účastníků: 15 - 30
 • Délka programu: 5 vyučovacích hodin
 • Dotovaná cena pro školy: 2 500 Kč za workshop
 • Plná cena: 8 000 Kč za workshop
 • Téma: sametová revoluce
 • Doporučujeme na workshop neslučovat třídy.
Objednat