Zpět na Zážitkové workshopy

Z té noci nás nezachrání

Je rok 1974. Naděje na změny v Československu už úplně pohasly, normalizace jede naplno. Ale i v této době se najdou umělci, kteří chtějí svobodně tvořit. Proti své vůli se dostávají do střetu s komunistickou mocí. A stačí se jednou ocitnout na jejich koncertě a vezete se taky.

V první části zážitkového workshopu účastníci vstoupí do rolí studentů českobudějovického gymnázia. Od spolužáka dostanou pozvání zúčastnit se koncertu jedné pražské kapely. Bude to skvělý večer. Nebo ne? Hrozí jim něco? A jak se rozhodnou? Za svoje rozhodnutí však ponesou důsledky.
V druhé části se prostřednictvím dokumentů, videí a vzpomínek pamětníků seznámí s prostředím undergroundu, procesem s kapelou Plastic People of the Universe, vznikem Charty 77 a Antichartou.

Workshop je inspirován skutečnými příběhy a vyprávěním pamětníků z archivu Paměť národa.

Cíle workshopu:

 • seznámení se atraktivní a interaktivní formou s historickými reáliemi a lidskoprávní problematikou;
 • rozvíjení sociální a emoční inteligence účastníků (pomocí vciťování se do motivací postav workshopu);
 • výchova k toleranci a porozumění;
 • rozvoj komunikačních a argumentačních dovedností účastníků a jejich schopnosti kriticky myslet;
 • budování občanských postojů;
 • prevence šikany;
 • přispění ke zlepšení klimatu tříd.

Workshop vedou vyškolení lektoři se zkušeností s dramatickou výchovou a hraním rolí.

 

 • Pro koho: střední školy
 • Počet účastníků: 10 - 30
 • Délka programu: 5 vyučovacích hodin
 • Dotovaná cena pro školy: 3 000 Kč za workshop
 • Plná cena: 8 000 Kč za workshop
 • Téma: underground a normalizace
 • Doporučujeme na workshop neslučovat třídy.
Objednat