Zpět na Zážitkové workshopy

Byli to naši sousedé

V Praze se 28. října 1918 nadšeně demonstrovalo a vyhlašoval se samostatný československý stát. Sdíleli však toto nadšení všichni občané nově vznikajícího státu? Jak vznik Československa proměnil vztahy mezi českou a německou komunitou?

Na pozadí příběhu západomoravského města Slavonice žáci porozumí problematice česko-židovsko-německých vztahů do roku 1919. V rámci workshopu žáci vstupují do rolí obyvatel městečka a zažívají dilemata divokého konce války v mnohonárodnostním státě. Tématem workshopu je tedy problematika soužití a společenské i mezilidské tolerance. Workshop cíleně a aktivně rozvíjí kritické a historické myšlení.

Cíle workshopu:

 • seznámení se atraktivní a interaktivní formou s historickými reáliemi a lidskoprávní problematikou;
 • rozvíjení sociální a emoční inteligence účastníků (pomocí vciťování se do motivací postav workshopu);
 • výchova k toleranci a porozumění;
 • rozvoj komunikačních a argumentačních dovedností účastníků a jejich schopnosti kriticky myslet;
 • budování občanských postojů;
 • prevence šikany;
 • přispění ke zlepšení klimatu tříd.

Workshop vedou vyškolení lektoři se zkušeností s dramatickou výchovou a hraním rolí.

 • Pro koho: 9. ročník ZŠ, střední školy
 • Počet účastníků: 15 - 30
 • Délka programu: 5 vyučovacích hodin
 • Dotovaná cena pro školy: 2 500 Kč za workshop
 • Plná cena: 8 000 Kč za workshop
 • Téma: vznik ČSR a česko-německé vztahy
 • Doporučujeme na workshop neslučovat třídy.
Objednat