Zpět na Zážitkové workshopy

Tak tohle neprojde

Deset přátel se schází, aby společně oslavili narozeniny jednoho z nich. Není to úplně klasická oslava, dárkem pro oslavence je četba samizdatového vydání hry Largo Desolato od zakázaného autora Václava Havla. To dodá přátelům odvahu pustit se do tvorby vlastního samizdatu. Co jsou účastníci oslavy ochotni společnému dílu obětovat? A mohou si mezi sebou věřit?

Zážitkový workshop je určen pro studenty 1.–4. ročníku středních škol a odborných učilišť. Workshop je zaměřen na tematiku lidských práv, zejména svobody projevu, rozvíjí mediální a čtenářskou gramotnost. Dotýká se problematiky cenzury a autocenzury, a to jak v době normalizace, tak i v současném světě široce dostupných internetových médií. Účastníci prožijí tři ilegální schůzky během osmdesátých let minulého století a přípravu vlastního samizdatu.

Zážitkový workshop jsme vyvinuli a otestovali díky podpoře programu Evropa pro občany. Workshop je inspirován skutečnými příběhy a vyprávěním pamětníků z archivu Paměť národa.

Cíle workshopu:

 • seznámení se atraktivní a interaktivní formou s historickými reáliemi a lidskoprávní problematikou;
 • rozvíjení sociální a emoční inteligence účastníků (pomocí vciťování se do motivací postav workshopu);
 • výchova k toleranci a porozumění;
  rozvoj komunikačních a argumentačních dovedností účastníků a jejich schopnosti kriticky myslet;
 • přispění ke zlepšení klimatu tříd.

Workshop vedou vyškolení lektoři se zkušeností s dramatickou výchovou a hraním rolí.

Workshop vytvořil autorský tým Vendula Borůvková a David František Wagner.

 • Pro koho: střední školy
 • Počet účastníků: 10 - 30
 • Délka programu: 6 vyučovacích hodin
 • Dotovaná cena pro školy: 3 000 Kč za workshop
 • Plná cena: 8 000 Kč za workshop
 • Téma: svoboda slova, normalizace
 • Doporučujeme na workshop neslučovat třídy.
Objednat