Zpět na Zážitkové workshopy

V boj

Josef slaví konec války na barikádách; Hilda čeká, co se bude dít u nich v Jeseníkách. Co spolu mají tito dva mladí lidé společného a co je naopak od sebe vzdaluje?

V zážitkovém workshopu se účastníci přesunou do let 1938 – 1945. Na tuto dobu se podívají očima chlapce – skauta, žijícího v Praze, a německé dívky, obyvatelky jedné malé vesnici v Jeseníkách. Jak vnímají pohled na válečné události čeští a němečtí obyvatelé v pohraničí, jak to vnímají obyvatelé Prahy?  Co pro jejich životy znamená konec války?

Na základě prožitku si účastníci udělají názor na válečná i poválečná léta v pohraničí, díky prožitku si uvědomí sílu nenávisti a pomsty. Také se zamyslí, co člověka vede k tomu vzít do ruky zbraň a zapojit se do činnosti ozbrojené skupiny.

Workshop je inspirován skutečnými příběhy a vyprávěním pamětníků z archivu Paměť národa.

Cíle workshopu:

 • seznámení se atraktivní a interaktivní formou s historickými reáliemi a lidskoprávní problematikou;
 • rozvíjení sociální a emoční inteligence účastníků (pomocí vciťování se do motivací postav workshopu);
 • výchova k toleranci a porozumění;
 • rozvoj komunikačních a argumentačních dovedností účastníků a jejich schopnosti kriticky myslet;
 • prevence šikany;
 • přispění ke zlepšení klimatu tříd.

Workshop vedou vyškolení lektoři se zkušeností s dramatickou výchovou a hraním rolí.

 • Pro koho: střední školy
 • Počet účastníků: 10 - 30
 • Délka programu: 5 vyučovacích hodin
 • Dotovaná cena pro školy: 3 000 Kč za workshop
 • Plná cena: 8 000 Kč za workshop
 • Téma: českoněmecké vztahy, druhá světová válka
 • Doporučujeme na workshop neslučovat třídy.
Objednat