Zpět na Kinopříběhy

Příběhy podél hranice

Kinopříběhy vysvětlí prostřednictvím osobních vzpomínek, jak se proměnilo národnostní složení obyvatel pohraničí po poválečném vysídlení osob německé národnosti.

Jednalo se o nejdramatičtější zásah do skladby obyvatelstva v celé české historii. Rozsáhlé regiony byly náhle vylidněny a uvolněný prostor se nikdy nepodařilo dosídlit. Vnitřní migrace, návrat krajanů ze zahraničí, vyjmutí smíšených rodin z odsunu, později i nucené přestěhování Romů ze Slovenska – to vše nestačilo. Mnoho obcí zaniklo (odhadem až tři tisíce) a počet obyvatel řady měst v pohraničí dramaticky poklesl. V programu uslyšíte pamětníky, kteří v pohraničí žili, nebo se do pohraničí přistěhovali.

 • Pro koho: 9. ročník ZŠ a střední školy
 • Počet účastníků: dle kapacity promítacího sálu
 • Délka programu: 1 vyučovací hodina
 • Promítání a diskuse
 • Téma: národnostní menšiny v pohraničí
 • Potřebné vybavení: dataprojektor a zvuk, pro online: zařízení připojené na internet
 • Možnost slučování tříd i napříč ročníky/školami
 • Prostor pro uvedení: promítací sál, místní kino, škola
 • Dotovaná cena pro školy: 50 Kč/žák, minimální celková platba: 1 200 Kč
 • Cena pro online uvedení: 1 200 Kč
 • Plná cena kinopříběhu: 4 500 Kč
Objednat