Zpět na Lektorské dílny

Ven z izolace

Lektorská dílna zpracovává téma svobody projevu. Účastníci se v rámci dvou hodin seznámí s tématy, o kterých se v době komunistického režimu nesmělo mluvit, které byly v tzv. izolaci.  Pokusí se zodpovědět, jakým způsobem se mohla tato témata šířit ve společnosti a jakou cestu si k jejich šíření našli „režimem zakázaní“ umělci (výtvarníci, hudebníci, fotografové, spisovatelé, dramatici), jejichž vzpomínky jsou zpracované na portálu Paměť národa. Zážitkovou formou získají informace o výtvarné technice mail art a jejím využití v době normalizační, ale i dnešní. Sami se pokusí ujasnit si svůj názor na dané téma a výtvarně ho vyjádří právě pomocí techniky mail art. Díky tomuto lektorskému programu poznají další demokratický způsob uměleckého vyjádření, který se šířil po světě od 60. let 20. století a k jehož českým představitelům patří Milan Knížák, Soňa Švecová, ale také Jiří Kolář.

  • Pro koho: základní i střední školy
  • Počet účastníků: 10 - 30
  • Délka programu: 2 vyučovací hodiny
  • Dotovaná cena pro školy: 2 000 Kč za workshop
  • Plná cena: 7 000 Kč za workshop
  • Téma: svoboda projevu a mail art
Objednat