2. stupeň ZŠ

Víc než citron

Lektorské dílny

Jak vnímáme lidi kolem nás? Dáme na první dojem, nebo se snažíme nahlédnout pod slupku? Během dílny studenti zažijí vlastní náchylnost ke škatulkování ostatních a zároveň poznají také kvalitu, kterou může mít setkání zbavené těchto hodnotících brýlí. Program napomáhá integraci ukrajinských studentů do českých tříd.

Výuková lekce, která vás a vaše žáky provede zásadními událostmi novodobé ukrajinské historie i fenomény, které ji provázely, na příbězích pamětníků z Ukrajiny.

Skrytí hrdinové

Skrytí hrdinové

Lektorské dílny

Lektorská dílna Skrytí hrdinové nabídne studentům z Česka a Ukrajiny prostor pro vzájemné setkání a nahlédnutí do moderních dějin obou zemí – konkrétně do období Druhé světové války.

Za ruce se vezmeme

Kinopříběhy

Tři pamětníci vzpomínají na svou složitou cestu druhou světovou válkou. Od prvních protižidovských nařízení, kterým ještě jako děti téměř nerozuměli, přen transport do terezínského ghetta a následně do Osvětimi, šťastné náhody, díky kterým měli šanci jako jediní ze své rodiny přežít, až po návrat zpět do Československa.

„R“ jako Romové

Kinopříběhy

Romští pamětníci vypráví pro Paměť národa o romském holocaustu, konci kočovnictví i složité situaci romských matek a dětí v období komunismu, včetně nucených sterilizací. Rokem 1989 ale jejich příběhy nekončí – pokračují vzpomínkami na rasistické útoky a končí masovými odchody do zahraničí v devadesátých letech.

Současné Bělorusko

Besedy pro školy

Beseda s běloruskou aktivistkou a odborníci na lidská práva Marinou Puzdrovou.

Ven z izolace

Lektorské dílny

Lektorská dílna otevírající téma svobody projevu s využitím výtvarné techniky mail art.

Za hranice (Let 096)

Kinopříběhy

Cílem kinopříběhu je přiblížit studentům souvislosti a motivace k emigraci z Československa po srpnu 1968. Kinopříběh primárně vychází z vyprávění rodiny Čihákových, která zjistila, co všechno může člověk při cestě za hranice získat i ztratit, a že ne každý útěk znamená šťastný život na svobodě. 

Stav životního prostředí v komunistickém Československu byl jeden z nejhorších v Evropě. Znečištění se týkalo zejména ovzduší, vodních toků a půdy. Tehdejší stát ochranu přírodu jen předstíral. Důležitější než čistá příroda bylo splnit plán a vyrobit další tunu oceli. 

Ke dni válečných veteránů uvedeme nový kinopříběh, který představí na pozadí dobrodružného příběhu pana Jiránka válečnou anabázi tisíců Čechoslováků.

Jak různí lidé vnímali sametovou revoluci? Jaká byla cesta k listopadu 1989 pro studentské vůdce, člena KSČ nebo příslušníka Státní bezpečnosti? Čtyři pamětníci vzpomínají na zlomové okamžiky svých životů a společně vyprávějí čtyři příběhy revoluce. Komponovaný program pro studenty středních škol v online i prezenční variantě

Den, kdy se mlčelo

Zážitkové workshopy

Únor 1948, v rádiu hlásí, že prezident Beneš právě doplnil vládu Národní fronty. V ulicích Prahy jsou statisíce lidí. Dav na Václavském náměstí slaví pod dohledem Klementa Gottwalda. Jaký vliv to bude mít na život malé české vesnice na Domažlicku? Jak budou občané volit v nacházejících volbách, co jim jejich volba přinese?

Doma a jinde

Zážitkové workshopy

Třicátá léta přinesla do Československa výrazné proměny společenské atmosféry. Pod jejich vlivem se mění i život mladé dívky Evy. Jaké možnosti má v době, kdy se ve své vlasti už necítí bezpečně? Okamžik zásadního životního rozhodnutí se blíží.

Byli to naši sousedé

Zážitkové workshopy

V Praze se 28. října 1918 nadšeně demonstrovalo a vyhlašoval se samostatný československý stát. Sdíleli však toto nadšení všichni občané tohoto nově vznikajícího státu? Jak vznik Československa proměnil vztahy mezi českou a německou komunitou především v pohraničí?

Ohromný kotouč slunce

Lektorské dílny

Přivést děti ke čtení, dějepisu a příběhům pamětníků v jednom? Nechat je tvůrčím způsobem zpracovat, co přečetly? To vše umí naše čtenářská dílna. Je věnovaná nelehkému tématu holokaustu a citlivým způsobem pracuje s kapitolou Obrovský kotouč slunce z komiksové knihy Ještě jsme ve válce.

Odsunuté děti

Kinopříběhy

Jak prožívaly německé děti v Československu konec války? Měly kam chodit do škol, co jíst, s čím si hrát? Čeho se bály? Co si braly s sebou do sběrných táborů? Co je čekalo v rozbombardovaném Německu? Němečtí pamětníci vzpomínají na zlomové okamžiky svých životů a vyprávějí příběh svého odsunu z Československa. Komponovaný program i v online variantě.

Velký dům

Zážitkové workshopy

Elina žije se svou rodinou v jedné malé moravské vesnici. Je mladá, inteligentní, přátelská, ale s nesprávnou barvou pleti. Co to znamená pro ni, její rodinu, její přátele v době, kdy se k moci dostávají nacisté?

Příběhy podél hranice

Kinopříběhy

Kinopříběhy vysvětlí prostřednictvím osobních vzpomínek, jak se proměnilo národnostní složení obyvatel pohraničí po poválečném vysídlení osob německé národnosti. Komponovaný program uvedeme i v online variantě.

Nesmíš se bát

Zážitkové workshopy

Eva je dívka jako každá jiná, má své zájmy, chodí do školy, ráda jezdí na kole, zpívá… jenomže se píše rok 1939 a začíná válka. Co to znamená pro ni a její rodinu? A jak jejich životy změní návrh, se kterým přichází jejich příbuzný?

Mám svůj sen

Zážitkové workshopy

Jarní dny roku 1968 s sebou přináší naději, a každému z obyvatel jednoho činžovního domu trochu jiný sen. Jarní nadechnutí ale náhle ukončuje srpnový příjezd tanků.

Slibuji na svou čest online

Zážitkové workshopy

Začátkem roku 1940 Hitler triumfálně kráčí Evropou, ale válečné strasti ke členům skautského oddílu, který funguje na území protektorátu, moc nedoléhají. Všichni se už nemůžou dočkat, až začnou prázdniny. Odjíždějí totiž společně na skautský tábor, na který se už několik měsíců důkladně připravují. Jaké zkoušky na ně čekají?

Čtenářská dílna, adaptovaná na online formu, představuje citlivě nelehké téma holokaustu skrze komiksově zpracovaný příběh pamětnice Anny.

Lidská práva – chraňme je

Lektorské dílny

Během programu se děti interaktivní formou seznámí se základy konceptu lidských práv prostřednictvím příběhů pamětníků totalit dvacátého století.

Během online programu se děti interaktivní formou seznámí se základy konceptu lidských práv prostřednictvím příběhů pamětníků totalit dvacátého století.