Zpět na Lektorské dílny

Lidská práva – chraňme je

Program pro žáky 7. – 9. ročníků základních škol, kde se děti interaktivní formou seznámí se základy konceptu lidských práv prostřednictvím příběhů pamětníků totalit dvacátého století. Děti se učí rozpoznávat porušování lidských práv na příběhu konkrétního člověka. Diskutují o významu základních lidských práv a svobod a argumentují, proč je pro ně osobně jejich zachovávání důležité. Program pracuje s vyprávěním pamětníků publikovaném v archivu Paměť národa.

 

  • Pro koho: druhý stupeň ZŠ
  • Počet účastníků: 10 - 30
  • Délka programu: 2 vyučovací hodiny
  • Dotovaná cena pro školy: 2 000 Kč za workshop
  • Plná cena: 6 000 Kč za workshop
  • Téma: lidská práva
  • Doporučujeme na workshop neslučovat třídy.
Objednat