Zpět na Zážitkové workshopy

Den, kdy se mlčelo

Únor 1948, v rádiu hlásí, že prezident Beneš právě doplnil vládu Národní fronty. V ulicích Prahy jsou statisíce lidí. Dav pod dohledem Klementa Gottwalda slaví na Václavském náměstí. Jaký vliv to bude mít na život malé české vesnice na Domažlicku? Jak budou občané volit v nacházejících volbách, co jim jejich volba přinese?

Workshop na tématu proměny české vesnice během kolektivizace nastoluje otázku, zda je v pořádku snažit se odstraňovat nespravedlnost pomocí toho, že dříve privilegované menšině sebereme základní práva, majetek, svobodu.

Zážitkový workshop jsme vyvinuli a otestovali díky podpoře programu Evropa pro občany. Workshopy jsou vystavěny podle skutečných příběhů a vyprávění pamětníků z archivu Paměť národa.

Cíle workshopu:

 • seznámení se atraktivní a interaktivní formou s historickými reáliemi a lidskoprávní problematikou;
 • rozvíjení sociální a emoční inteligence účastníků (pomocí vciťování se do motivací postav workshopu);
 • výchova k toleranci a porozumění;
 • rozvoj komunikačních a argumentačních dovedností účastníků a jejich schopnosti kriticky myslet;
 • prevence sociálně-patologických jevů (xenofobních a rasistických postojů);
 • prevence šikany;
 • přispění ke zlepšení klimatu tříd.

Workshop vedou vyškolení lektoři se zkušeností s dramatickou výchovou a hraním rolí.

Na současné podobě workshopu se podíleli: Zuzana Ouhrabková, Magdaléna Benešová, Martina Čurdová, David F. Wagner a Anežka Navrátilová.

 • Pro koho: 8. a 9. ročník ZŠ
 • Počet účastníků 15 - 27
 • Délka programu: 5 vyučovacích hodin
 • Dotovaná cena pro školy: 2 500 Kč za workshop
 • Plná cena: 8 000 Kč za workshop
 • Téma: kolektivizace
 • Doporučujeme na workshop neslučovat třídy.
Objednat