Kinopříběhy

Kinopříběhy jsou novým formátem vzdělávacího programu z dílny Paměti národa. Krátká videa vzpomínek pamětníků promítne žákům a studentům přímo ve škole lektor, který je zároveň doprovodí vysvětlujícím a doplňujícím komentářem. V závěru uceleného devadesátiminutového programu nabídne prostor na diskusi. První ze série kinopříběhů s názvem Čtyři příběhy revoluce je věnován událostem roku 1989.

Čtyři příběhy revoluce

Jak různí lidé vnímali sametovou revoluci? Jaká byla cesta k listopadu 1989 pro studentské vůdce, člena KSČ nebo příslušníka Státní bezpečnosti? Čtyři pamětníci vzpomínají na zlomové okamžiky svých životů a společně vyprávějí čtyři příběhy revoluce.

Komponovaný program pro studenty středních škol.
Doba trvání: 2 vyučovací hodiny.

Odsunuté děti

Jak prožívaly německé děti v Československu konec války? Měli kam chodit do škol, co jíst, s čím si hrát? Čeho se báli? Co si brali s sebou do sběrných táborů? Co je čekalo v rozbombardovaném Německu?

Němečtí pamětníci vzpomínají na zlomové okamžiky svých životů a vyprávějí příběh svého odsunu z Československa.Program vede zkušený lektor, který využívá konkrétní videoukázky pamětníků zaznamenaných na portálu Paměť národa, opatřené českými titulky.

Komponovaný program pro studenty středních škol a posledního ročníku ZŠ.
Doba trvání: 2 vyučovací hodiny.

Příběhy podél hranice

Kinopříběhy vysvětlí prostřednictvím osobních vzpomínek, jak se proměnilo národnostní složení obyvatel pohraničí po poválečném vysídlení osob německé národnosti.

Jednalo se o nejdramatičtější zásah do skladby obyvatelstva v celé české historii. Rozsáhlé regiony byly náhle vylidněny a uvolněný prostor se nikdy nepodařilo dosídlit. Vnitřní migrace, návrat krajanů ze zahraničí, vyjmutí smíšených rodin z odsunu, později i nucené přestěhování Romů ze Slovenska – to vše nestačilo. Mnoho obcí zaniklo (odhadem až tři tisíce) a počet obyvatel řady měst v pohraničí dramaticky poklesl. V programu uslyšíte pamětníky, kteří v pohraničí žili, nebo se do pohraničí přistěhovali.  

Komponovaný program pro studenty středních škol.
Doba trvání: 1 vyučovací hodina.