Lektorské dílny

Objednejte si pro svou třídu některou z našich lektorských dílen, které s využitím vzpomínek pamětníků přiblíží vašim žákům některý z fenoménů dvacátého stolení.

Čtenářská dílna, adaptovaná na online formu, představuje citlivě nelehké téma holokaustu skrze komiksově zpracovaný příběh pamětnice Anny.

Během online programu se děti interaktivní formou seznámí se základy konceptu lidských práv prostřednictvím příběhů pamětníků totalit dvacátého století.