Edukační programy Paměti národa

Edukační programy mají za cíl přiblížit moderní historii prostřednictvím osobních zážitků a vzpomínek pamětníků zpracovaných v archivu Paměti národa během několika vyučovacích hodin.

Během půldenních workshopů se vaše třída přesune v čase třeba do doby vzniku Československa, protektorátu, padesátých, šedesátých či osmdesátých let.

Krátká videa vzpomínek pamětníků promítne žákům a studentům přímo ve škole lektor, který je zároveň doprovodí vysvětlujícím a doplňujícím komentářem.

Lektorské dílny vycházejí z vyprávění pamětníků a zaměřují se na fenomény 20.století. Program vedou zkušení lektoři, kteří pomocí interaktivních metod seznámí žáky s konkrétními tématy a jejich přesahem do současnosti.

Nabízíme besedy se zahraničními i českými experty na zahraniční témata. Zajímá nás tematika porušování lidských práv v současnosti i nedávné minulosti.