Zpět na Výukové materiály

Kuba: Od revoluce zelené jak palmy k rudé jako komunismus

Metodický úvod a popis aktivit

Cílem předkládaného pracovního listu je v rámci jedné 45minutové vyučovací hodiny seznámit žáky a studenty se základními rysy komunistického režimu na Kubě s důrazem na jeho nastolení a následné změny. Základní obsah i klíčové aktivity vychází z vyprávění pamětníků zdokumentovaných v rámci projektu Paměť kubánského národa. Pracovní list je rozdělen na tři hlavní části: 1) Evokačně-úvodní část, 2) Kubánská revoluce Fidela Castra vrcholící roku 1959 a 3) Deziluze z marxistického směřování původně demokratických slibů kubánské revoluce.

Vyučující slouží jako průvodce aktivitami, rámuje práci účastníků, vede s nimi debaty a účastníkům dodává potřebný kontext, případně poukazuje na zdroje, kde je možné hlubší kontext a potřebné souvislosti najít.

Zásadní je účastníkům zvědomit zejména specifika pamětnického vzpomínání a nazírání na velké dějiny pamětnickým pohledem, tedy že se jedná o subjektivní pohledy reflektující zejména svou vlastní individuální zkušenost. I proto v tomto listu pracujeme hned s několika citacemi pamětníků, které tak tvoří širší mozaiku pohledů.

V závěrečné části tohoto listu jsme pro vyučující připravili krátký přehledový text o minulé i současné situaci na Kubě.

  • Cílová skupina: 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, 1.–4. ročník čtyřletých gymnázií
  • Časová náročnost: 45 minut (s dodatečným výkladem a poslechem pamětníků možno rozšířit na 90 minut)
  • Klíčová slova a témata: Kuba, komunismus, totalitní režimy, Fidel Castro, kubánská revoluce, 20. století, disidenti, velké dějiny pohledem pamětníků
  • Koncepty historického myšlení: příčiny a důsledky, trvání a změna, historické perspektivy
  • Autoři: Eva Kubátová, Tomáš Spáčil
  • Jazyková korektura: Lydie Boháčová
  • Grafická úprava: Tereza Tomášová
ke stažení