Síť škol Paměti národa

Síť škol Paměti národa je společenství škol, na kterých učí učitelé, kteří hledají zajímavé způsoby, jak žákům přiblížit moderní dějiny a s nimi spjatá témata, jako je výchova k demokracii  a lidskoprávní problematika. 

Nabízíme semináře, workshopy a komentované vycházky pro učitele společenskovědních předmětů v Praze a v regionech. Vytváříme prostor pro vznik lokálních učitelských komunit a společné sdílení zkušeností. Setkávání učitelů moderovaná koordinátorem, využívání výukových zdrojů z dílny Post Bellum, tandemová výuka.

Zajímá vás, jaké další školy z vašeho okolí jsou v členy Sítě Paměti národa? Nebo chcete zjistit, zda vaši školu některý z kolegů do Sítě už nepřihlásil? Zjistíte na naší mapě!