Zpět na Workshopy

Slibuji na svou čest

Účastníkům přiblížíme foglarovskou atmosféru prvorepublikového skautského oddílu. Vznik protektorátu a počínající válku v Evropě si mladí skauti moc nepřipouští. Představy totalitní moci o tom, jak má být organizovaná protektorátní mládež, však skautingu nepřejí.

Účastníci dostanou příležitost zamyslet se, jaký význam měla slova svoboda, slib, čest a spravedlnost pro jejich vrstevníky v době protektorátu i jak se k nim vztahují oni sami dnes. Vážné téma představíme hravou formou, přizpůsobenou věku účastníků.

Workshop využívá metody výchovné dramatiky, simulace a hraní rolí, prožitky jsou s účastníky následně reflektovány.

  • pro žáky 4. nebo 5. ročníku ZŠ
  • pro školní třídu
  • workshop realizujeme v našich prostorách, případě ve vaší škole
  • pod vedením zkušených lektorů
  • doba trvání: 3, 5 hodiny
  • dotovaná cena pro školy: 60 Kč/účastník
  • minimální počet platících účastníků: 20 (workshopu se může zúčastnit i méně něž 20 žáků/studentů, ale minimální částka, kterou je třeba za workshop zaplatit je 1200 Kč)
Objednat