Zpět na Workshopy

Slibuji na svou čest online

Účastníkům přiblížíme foglarovskou atmosféru prvorepublikového skautského oddílu. Vznik protektorátu a počínající válku v Evropě si mladí skauti moc nepřipouští. Představy totalitní moci o tom, jak má být organizovaná protektorátní mládež, však skautingu nepřejí.

Účastníci dostanou příležitost zamyslet se, jaký význam měla slova svoboda, slib, čest a spravedlnost pro jejich vrstevníky v době protektorátu i jak se k nim vztahují oni sami dnes. Vážné téma představíme hravou formou, přizpůsobenou věku účastníků.

Vážné téma představíme hravou formou, přizpůsobenou věku účastníků i online možnostem. Využíváme metod výchovné dramatiky, simulace a hraní rolí, prožitky jsou s účastníky následně reflektovány. Workshop má pestrou nabídku aktivit, které účastníky tohoto věku zaujmou, baví a čas jim velmi rychle uteče. V online prostředí využívá aplikací LearningApps, Mural a Mentimeter.

  • pro žáky 4. - 6. tříd ZŠ
  • pro školní třídu
  • online
  • pod vedením zkušených lektorů
  • doba trvání: 120 minut
  • dotovaná cena pro školy: 40,- Kč/účastník, minimální cena 800,-
  • Plná cena online workshopu: 6000,- Kč
  • Nutné je dobré internetové připojení, počítač s kamerou a mikrofonem, tužka, papír
Objednat