Zpět na Workshopy

Lidská práva – chraňme je

Workshop pro žáky 7. – 9. ročníků základních škol, kde se děti interaktivní formou seznámí se základy konceptu lidských práv prostřednictvím příběhů pamětníků totalit dvacátého století. Děti se učí rozpoznávat porušování lidských práv na příběhu konkrétního člověka. Diskutují o významu základních lidských práv a svobod a argumentují, proč je pro ně osobně jejich zachovávání důležité. Workshop pracuje s vyprávěním pamětníků publikovaném v archivu Paměť národa.

 

  • pro žáky 7. - 9. ročníků základních škol
  • Cena workshopu: 50,- Kč/účastník
  • Doba trvání: 2 vyučovací hodiny
Objednat