Zpět na Workshopy

Doma a jinde

Účastníci prožijí postupnou proměnu společenské atmosféry třicátých let v Československu. Jak se jejím vlivem mění život mladé dívky Evy, jaké možnosti se před ní otvírají v době, kdy se ve své vlasti už necítí bezpečně? Okamžik zásadního životního rozhodnutí se blíží. Workshop v dobových reáliích ukáže principy fungování zastupitelské demokracie, ale i vzestup antisemitismu a xenofobie ve společnosti. Představuje fenomén uprchlictví z pohledu jednotlivce zasaženého velkými dějinami.

Zážitkový workshop pro žáky 8. a 9. tříd základních škol v dobových reáliích ukazuje principy fungování zastupitelské demokracie, ale i vzestup antisemitismu a xenofobie ve společnosti. Představuje fenomém uprchlictví z pohledu jednotlivce zasaženého velkými dějinami.

Cíle workshopu:

 • seznámení se atraktivní a interaktivní formou s historickými reáliemi a lidskoprávní problematikou;
 • rozvíjení sociální a emoční inteligence účastníků (pomocí vciťování se do motivací postav workshopu);
 • rozvoj kritického myšlení účastníků;
 • výchova k toleranci a porozumění;
 • rozvoj komunikačních a argumentačních dovedností účastníků a jejich schopnosti kriticky myslet;
 • prevence sociálně-patologických jevů (xenofobních a rasistických postojů);
 • přispění ke zlepšení klimatu tříd.

Workshop vedou vyškolení lektoři se zkušeností s dramatickou výchovou a hraním rolí a pedagogicko-psychologickým vzděláním.

Pro žáky základních škol jsme připravili ještě workshopy Den kdy se mlčelo a Lidská práva – chraňme je. Pro studenty středních škol jsme připravili obdobný workshop s názvem Tak tohle neprojde a workshop Lidi to tak nenechaj.

Na současné podobě worskhopu se podíleli: Anežka Navrátilová, Zuzana Ouhrabková, Klára Křížová a Magdaléna Benešová.

 • pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a středoškoláky
 • pro 12–30 žáků
 • délka 4 hodiny – vhodné i jako program na školní výlet nebo školu v přírodě
 • dotovaná cena pro školy 60 Kč/účastník, minimální počet platících účastníků: 20 (workshopu se může zúčastnit i méně něž 20 žáků/studentů, ale minimální částka, kterou je třeba za workshop zaplatit je 1200 Kč)
Objednat