Projekty

Během půldenních workshopů se vaše třída přesune v čase třeba do doby vzniku Československa, protektorátu, padesátých, šedesátých či osmdesátých let.

Kinopříběhy jsou novým formátem vzdělávacího programu z dílny Paměti národa.

Lektorské programy vycházejí z vyprávění pamětníků a zaměřují se na fenomény 20.století. Program vedou zkušení lektoři, kteří pomocí interaktivních metod seznámí žáky s konkrétními tématy a jejich přesahem do součnasnost.

Propojování škol spolupracujících s Pamětí národa napříč Českou republikou, regionální setkávání učitelů, semináře a sdílení zkušeností v oblasti výuky moderních dějin.

Několikaměsíční projekt pro žáky posledních ročníků základních škol.

Programy do výuky k listopadovému výročí svobody pro základní, střední i vysoké školy. Vyberte si z nabídky aktivit, ve škole také můžete s žáky a studenty uspořádat sametový festival!

Online učebnice na myjsmetonevzdali.cz přibližuje fenomény druhé poloviny 20. století skrze vzpomínky pamětníků. Vhodné pro online výuku. 

Žáci a studenti hledají pamětníka, učí se s ním vést rozhovor, zjišťují si historické souvislosti, natočí pamětníkův příběh na kameru a diktafon a pak jej zpracují do audiovizuální podoby.

Vzpomínky pamětníků na konec druhé světové války jsou nově na speciální webové stránce: klipy, krátké filmy a on-line expozice.

Tato platforma je domovem miliónů artefaktů a uměleckých děl, od pravěku až po současnost, kterými do databáze přispívají galerie, muzea a kulturní instituce po celém světě.

Na divadelních kroužcích děti a mladí lidé společně hledají a vypráví příběhy, jež zachycují důležité momenty moderní historie a jsou uchovány ve sbírce Paměť národa.

Nabízíme besedy se zahraničními i českými experty na zahraniční témata. Zajímá nás tematika porušování lidských práv v současnosti i nedávné minulosti.