Zpět na Zážitkové workshopy

Slibuji na svou čest online

Workshop zabývající se rokem 1940 a tématem skautingu jsme adaptovali na on-line formu.

Účastníkům přiblížíme foglarovskou atmosféru prvorepublikového skautského oddílu. Vznik protektorátu a počínající válku v Evropě si mladí skauti moc nepřipouští. Představy totalitní moci o tom, jak má být organizovaná protektorátní mládež, však skautingu nepřejí.

Účastníci dostanou příležitost zamyslet se, jaký význam měla slova svoboda, slib, čest a spravedlnost pro jejich vrstevníky v době protektorátu i jak se k nim vztahují oni sami dnes. Vážné téma představíme hravou formou, přizpůsobenou věku účastníků.

Vážné téma představíme hravou formou, přizpůsobenou věku účastníků i online možnostem. Využíváme metod výchovné dramatiky, simulace a hraní rolí, prožitky jsou s účastníky následně reflektovány. Workshop má pestrou nabídku aktivit, které účastníky tohoto věku zaujmou, baví a čas jim velmi rychle uteče. V online prostředí využívá aplikací LearningApps, Mural a Mentimeter.

  • Pro koho: 3. - 6. ročník ZŠ
  • Počet účastníků: 10 - 20
  • Délka programu: 3 vyučovací hodiny
  • Dotovaná cena pro školy: 2 000 Kč za workshop
  • Plná cena: 7 000 Kč za workshop
  • Téma: Druhá světová válka, skauting
  • Doporučujeme na workshop neslučovat třídy.
  • Potřebné vybavení: dobré internetové připojení, počítač s kamerou a mikrofonem, tužka, papír
Objednat