Zpět na Zážitkové workshopy

Kdo je vítěz

Od začátku roku 1968 je ve vzduchu cítit jaro. Po stříbrné medaili z olympiády v Grenoblu se naši chystají dobýt zlato na příštím Mistrovství světa, které se bude tentokrát konat u nás v ČSSR. Po srpnových událostech je ale všechno jinak. Na jaře 1969 se nakonec jede do Stockholmu, kde se Čechoslováci mají utkat také se Sověty. Kdo bude vítěz?

 

Zážitkový workshop zavede účastníky do světa československých hokejistů šedesátých let minulého století. V kůži sportovců projdou zlomovými okamžiky těchto let: vpádem vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 i hokejovým utkáním se Sovětským svazem na mistrovství světa ve Švédsku.

Ve hře v roli a při aktivitách vycházejících ze zážitkové pedagogiky a dramatické výchovy účastníci poznají, jakým způsobem může strach a zastrašování ovlivnit chování jednotlivce a skupiny. Prozkoumají, jaký vliv může mít projevení odvahy či strachu na ostatní ve skupině.

Cíle workshopu:

 • seznámení se atraktivní a interaktivní formou s historickými reáliemi;
 • rozvíjení sociální a emoční inteligence účastníků (pomocí vciťování se do motivací postav workshopu);
 • výchova k toleranci a porozumění;
 • rozvoj komunikačních a argumentačních dovedností účastníků a jejich schopnosti kriticky myslet;
 • prevence šikany;
 • přispění ke zlepšení klimatu tříd.

Workshop vedou vyškolení lektoři se zkušeností s dramatickou výchovou a hraním rolí.

 

 • Pro koho: 4. a 5. ročník ZŠ
 • Počet účastníků: 10 - 30
 • Délka programu: 4 vyučovací hodiny
 • Dotovaná cena pro školy: 2 500 Kč za workshop
 • Plná cena: 8 000 Kč za workshop
 • Téma: okupace 1968 očima československých hokejistů
 • Doporučujeme na workshop neslučovat třídy.
Objednat