Zpět na Lektorské dílny

Skrytí hrdinové

Lektorská dílna Skrytí hrdinové nabídne studentům z Česka a Ukrajiny prostor pro vzájemné setkání a nahlédnutí do moderních dějin obou zemí – konkrétně do období Druhé světové války. Workshop je možné objednat pro třídu s ukrajinskými studenty, v Praze také bez nich  – my v tom případě přizveme studenty z Adaptačního centra Paměti národa

Během dílny budou studenti tvůrčím způsobem zpracovávat příběhy pamětníků z Česka a Ukrajiny, rozvíjet svoji empatii a schopnost vnímat současný svět v širším historickém kontextu.

  • Pro koho: 2. stupeň ZŠ a střední školy
  • Počet účastníků: 10 - 28
  • doba trvání: 4 vyučovací hodiny
  • Zdarma
Objednat