Zpět na Lektorské dílny

Lidská práva – chraňme je! online

Lektorská dílna pro žáky 7. – 9. ročníků základních škol, kde se děti interaktivní formou seznámí se základy konceptu lidských práv prostřednictvím příběhů pamětníků totalit dvacátého století. Děti se učí rozpoznávat porušování lidských práv na příběhu konkrétního člověka. Diskutují o významu základních lidských práv a svobod a argumentují, proč je pro ně osobně jejich zachovávání důležité. Workshop pracuje s vyprávěním pamětníků publikovaném v archivu Paměť národa.

Online varianta pracuje s řadou interaktivních prvků a probíhá na platformě Zoom.

  • Pro koho: 7. - 9. ročník ZŠ
  • Počet účastníků: 10 - 20
  • Délka programu: 2 vyučovací hodiny
  • Dotovaná cena pro školy: 2 000 Kč za workshop
  • Plná cena: 6 000 Kč za workshop
  • Téma: lidská práva
  • Doporučujeme na workshop neslučovat třídy.
  • Potřebné vybavení: dobré internetové připojení, počítač s kamerou a mikrofonem, tužka, papír
Objednat