2. stupeň ZŠ

Lidská práva – chraňme je

Workshop pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol, kde se děti interaktivní formou seznámí se základy konceptu lidských práv prostřednictvím příběhů pamětníků totalit dvacátého století. Děti se učí rozpoznávat porušování lidských práv na příběhu konkrétního člověka. Diskutují o významu základních lidských práv a svobod a argumentují, proč je pro ně osobně jejich zachovávání důležité. Workshop pracuje s vyprávěním pamětníků publikovaném v archivu Paměť národa.

Pro žáky základních škol jsme připravili ještě workshop Den, kdy se mlčelo. Studenti středních škol mohou zažít workshop Tak tohle neprojde a pro studenty pedagogických oborů uvádíme workshop Lidi to tak nenechaj.

  • pro žáky 7. a 8. ročníků základních škol
  • cena workshopu 50 Kč/účastník
Objednat