Zpět na Kinopříběhy

Příběhy podél hranice

Kinopříběhy vysvětlí prostřednictvím osobních vzpomínek, jak se proměnilo národnostní složení obyvatel pohraničí po poválečném vysídlení osob německé národnosti.

Jednalo se o nejdramatičtější zásah do skladby obyvatelstva v celé české historii. Rozsáhlé regiony byly náhle vylidněny a uvolněný prostor se nikdy nepodařilo dosídlit. Vnitřní migrace, návrat krajanů ze zahraničí, vyjmutí smíšených rodin z odsunu, později i nucené přestěhování Romů ze Slovenska – to vše nestačilo. Mnoho obcí zaniklo (odhadem až tři tisíce) a počet obyvatel řady měst v pohraničí dramaticky poklesl. V programu uslyšíte pamětníky, kteří v pohraničí žili, nebo se do pohraničí přistěhovali.

  • pro žáky středních škol, učilišť a žáky 9. třídy základní školy
  • promítání a diskuse
  • kinopříběhy realizujeme ve vaší škole, v místnosti s dataprojektorem, kapacita dle kapacity promítací místnosti nebo online
  • pod vedením zkušeného lektora
  • doba trvání: 1 vyučovací hodina
  • cena za prezenční kinopříběh: 40 Kč/žák, minimální celková platba: 1000,- Kč, nedotovaná cena: 4500,- Kč
  • cena za online kinopříběh: 25 Kč/žák, minimálně 600,- Kč, nedotovaná cena: 3000,- Kč
  • možnost online varianty
Objednat