Zpět na Kinopříběhy

Den válečných veteránů – Návrat domů Bedřicha Jiránka

Ke dni válečných veteránů uvedeme nový kinopříběh, který představí na pozadí dobrodružného příběhu pana Jiránka válečnou anabázi tisíců Čechoslováků.

  • pro žáky středních škol, učilišť a žáky 9. třídy základní školy
  • promítání a diskuse
  • online
  • doba trvání: 1 vyučovací hodina
  • pomůcky: zařízení připojené na internet
  • dotovaná cena za prezenční uvedení: 40 Kč/žák, minimální celková platba: 1000,- Kč, plná cena: 4500,- Kč
  • dotovaná cena za online uvedení: 25 Kč/žák, minimálně 600,- Kč, plná cena 3000,- Kč
Objednat