Zpět na Workshopy

Lidská práva – chraňme je! online

Workshop pro žáky 7. – 9. ročníků základních škol, kde se děti interaktivní formou seznámí se základy konceptu lidských práv prostřednictvím příběhů pamětníků totalit dvacátého století. Děti se učí rozpoznávat porušování lidských práv na příběhu konkrétního člověka. Diskutují o významu základních lidských práv a svobod a argumentují, proč je pro ně osobně jejich zachovávání důležité. Workshop pracuje s vyprávěním pamětníků publikovaném v archivu Paměť národa.

Online varianta pracuje s řadou interaktivních prvků a probíhá na platformě Zoom.

  • pro žáky 7. - 9. ročníků základních škol
  • pro školní třídu
  • Doba trvání: 2 vyučovací hodiny
  • Cena online workshopu: 30,- Kč/žák
  • Minimální celková cena 600,- Kč
  • Plná cena online workshopu: 6 000,- Kč
Objednat