On-line kinopříběhy

Kinopříběhy online jsou novým formátem vzdělávacího programu z dílny Paměti národa a jsou inspirovány známým rozhlasovým pořadem Příběhy 2o. století. Krátká videa vzpomínek pamětníků promítne žákům a studentům přes online platformu lektor, který je zároveň doprovodí vysvětlujícím a doplňujícím komentářem. V závěru uceleného programu nabídne prostor na diskusi.

Online kinopříběhy trvají jednu nebo dvě vyučovací hodiny, a jsou určeny žákům posledního ročníku ZŠ a středoškolákům.