Odsunuté děti

Jak prožívaly německé děti v Československu konec války? Měli kam chodit do škol, co jíst, s čím si hrát? Čeho se báli? Co si brali s sebou do sběrných táborů? Co je čekalo v rozbombardovaném Německu?

Němečtí pamětníci vzpomínají na zlomové okamžiky svých životů a vyprávějí příběh svého odsunu z Československa.Program vede zkušený lektor, který využívá konkrétní videoukázky pamětníků zaznamenaných na portálu Paměť národa, opatřené českými titulky.

 

  • pro žáky středních škol, učilišť a žáky 9. třídy základní školy
  • promítání a diskuse
  • kinopříběhy realizujeme ve vaší škole, v místnosti s dataprojektorem, kapacita dle kapacity promítací místnosti
  • pod vedením zkušeného lektora
  • doba trvání: 2 vyučovací hodiny